Logo Universiteit Utrecht

Teaching & Learning Lab

Nieuws

Nieuw observatiesysteem in het TLL

Het Teaching & Learning Lab (TLL) is verrijkt met een geavanceerd systeem voor het observeren en vastleggen van onderwijsactiviteiten. Met een druk op de knop kunnen via meerdere camera’s en microfoons lessen of practica worden geregistreerd voor nadere analyse. Ideaal voor onderzoekers en docenten!

Het nieuwe observatiesysteem is onlangs in het TLL geïnstalleerd. Technisch gezien bestaat het systeem uit acht high-resolution camera’s die aan de plafonds hangen en vijf clipmicrofoons. Daarnaast kan een beeldscherm worden “afgetapt”. Alle data komen samen in een regie unit (zie foto), van waaruit je camera’s kunt richten en audio-instellingen kunt regelen. Op het regiescherm zijn de acht simultane opnames te zien. Ook kunnen de opnames op een groot digitaal bord worden teruggekeken. Na afloop worden de opnames als aparte videobestanden opgeslagen, die vervolgens kunnen worden geëxporteerd naar een extern opslagmedium.

Vele mogelijkheden

Dit systeem biedt allerlei interessante mogelijkheden. Als studenten of leerlingen in groepjes werken, kun je elk groepje met een aparte camera en microfoon opnemen en na afloop analyseren hoe elk van de groepjes is gevorderd. Bij practica kan per proefopstelling een camera worden gebruikt. Als het gaat om het gedrag van een docent (bijvoorbeeld in de lerarenopleiding of voor het trainen van studentassistenten), kan juist daarop worden ingezoomd met één van de overzichtscamera’s. Er zijn legio mogelijkheden en de praktijk zal moeten uitwijzen welke hiervan het meest van nut zullen zijn.

Aandachtspunten

Specifieke aandachtspunten bij het gebruik zijn er ook: ten eerste de privacy van de personen die worden gefilmd. Daarvoor is vanzelfsprekend toestemming nodig. Tevens moet de opslag van de data voldoende beveiligd zijn en ook praktisch haalbaar en betaalbaar. Hiervoor zijn in overleg met ICT bèta voorzieningen gecreëerd.

Hoger plan

Al met al een mooie nieuwe voorziening die het gebruik van videodata voor onderzoek en onderwijs praktisch eenvoudiger maakt en op een hoger plan brengt!

Auteur: Paul Drijvers (Freudenthal Instituut)