Teaching & Learning Lab

Partners

Het Teaching & Learning Lab is een initiatief van het Freudenthal Instituut en Educate-it, partners in het Centre for Academic Teaching van de Universiteit Utrecht. Het TLL werkt ook samen met verschillende innovatieve bedrijven.

 

logo freudenthal instituut

Het Freudenthal Instituut (FI) maakt onderdeel uit van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht (UU). Samen met partners binnen en buiten de UU levert het FI een belangrijke bijdrage aan vernieuwing en verbetering van het Nederlandse bètaonderwijs. De missie van het FI is om door middel van onderwijs, onderzoek en valorisatie bij te dragen aan hoogwaardig onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen.

 

partner Educate-it

 

Educate-it is een UU-breed programma voor en door docenten en studenten, dat hen ondersteunt hun onderwijs te versterken en aan te passen aan het onderwijs van de toekomst. Educate-it ondersteunt docenten zowel in het praktische gebruik van IT-tools, waarvan de meerwaarde voor het onderwijs al is vastgesteld door andere UU-docenten, als bij het (her)ontwerpen van hun onderwijs naar een blended learningvorm.

 

logo Centre of Academic Teaching

 

Het Centre for Academic Teaching van de Universiteit Utrecht is een universiteitsbreed netwerk van programma’s en partners, dat bijdraagt aan de ontwikkeling van docenten en het onderwijs voor de optimale ondersteuning van het leren van studenten. Samen met de andere partners richten zij zich op de ontwikkeling van docenten, innovatie van onderwijs en verspreiding van kennis over doceren en leren. Elke partner met zijn eigen reikwijdte, thuisbasis, expertise en organisatorische aanpak van activiteiten. In het centrum bundelen zij hun krachten, vullen elkaar aan en versterken elkaar.

 

 

 

Het Teaching & Learning Lab werkt ook samen met verschillende innovatieve bedrijven. Zo staan in het TLL altijd de nieuwste onderwijstools, en kunnen docenten nieuwe producten in de praktijk testen. Op dit moment werken wij met veel plezier samen met de volgende bedrijven:

Ricoh – o.a. Innovatieve beamers, smart table
HP – o.a. Sprout computer
Ultimaker – o.a. 3D-printing
Het TLL is ook één van de zes 3Ducation HUB’s in Nederland. Dit houdt in dat scholen bij hun onderwijs gebruik kunnen maken van de 3D-printer in het lab.


Ook samenwerken met het Teaching & Learning Lab? 
Neem dan contact met ons op!