Logo Universiteit Utrecht

Teaching & Learning Lab

Reserveren onderwijs-testruimtes

U kunt één of beide onderwijs-testruimtes reserveren. Voor organisaties of personen buiten de Universiteit Utrecht zijn hier kosten aan verbonden.

Het reserveren van de ruimtes gaat vanaf het collegejaar 2021/2022 via de facultaire roosteraars, net als andere collegezalen. Zodra de roostering van onderwijs voor het blok definitief is, kunnen de zalen ook worden gereserveerd voor andere bijeenkomsten zoals vergaderingen. Dit kan dan worden gedaan via Resource Booker.

Wilt u de studio reserveren? Kijk daarvoor op de pagina van de Studio.