Teaching & Learning Lab

Boeken & Reserveren

Zowel onze onderwijs-testruimes (3.19/3.22) als onze studio (3.25) kunnen worden gereserveerd voor verschillende activiteiten – waaronder onderwijs, workshops, conferenties en vergaderingen. Voor verschillende activiteiten gelden daarbij andere regels, en formeel onderwijs heeft altijd voorrang. Daarnaast hebben wij apparatuur beschikbaar.

 

Roostering van cursussen in onze onderwijsruimtes geschiedt net zoals de grote hoorcollegezalen via de facultaire roosteraars. Voorafgaand aan het desbetreffende blok/ semester geven docenten aan, volgens de deadlines van het roosterschema, met welke cursus ze gebruik willen maken van BBG 3.19 of BBG 3.22. Als de ruimte beschikbaar is zal op basis van een kort intakegesprek de ruimte worden gereserveerd.

Onze ruimtes kunnen incidenteel worden gereserveerd voor andere activiteiten dan onderwijs, zoals bijvoorbeeld voor workshops of vergaderingen. Wil je een van onze ruimtes voor dergelijke doeleinden reserveren? Kijk dan op Time Edit (Solis-ID vereist) naar de beschikbaarheid en maak een reservering. Je kunt maar een beperkte tijd vooruit reserveren omdat het reguliere onderwijs voorrang heeft.

Let op: voor niet UU-medewerkers kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.  (mail Frans van Dam voor meer informatie).

Wilt u de studio reserveren? Kijk daarvoor op de pagina van de Studio.

Wil je een van onze devices gebruiken, los van onze onderwijs ruimtes? Stuur ons dan een mail.