Teaching & Learning Lab

Boeken & Reserveren

Zowel onze onderwijs-testruimes (3.19/3.22) als onze studio (3.25) kunnen worden gereserveerd voor verschillende activiteiten – waaronder onderwijs, workshops, conferenties en vergaderingen. Voor verschillende activiteiten gelden daarbij andere regels, en formeel onderwijs heeft altijd voorrang. Daarnaast hebben wij apparatuur beschikbaar.

 

Roostering van cursussen in onze onderwijsruimtes geschiedt net zoals de grote hoorcollegezalen via de facultaire roosteraars. Voorafgaand aan het desbetreffende blok/ semester geven docenten aan, volgens de deadlines van het roosterschema, met welke cursus ze gebruik willen maken van BBG 3.19 of BBG 3.22. Als de ruimte beschikbaar is zal op basis van een kort intakegesprek de ruimte worden gereserveerd.
Let op: Wanneer meerdere docenten de ruimtes tegelijk willen gebruiken, wordt er gelet op het karakter van het onderwijs; onderwijs waarbij de observatiecamera’s worden ingezet, evenals activerende en samenwerkende onderwijsvormen hebben voorrang.

Onze ruimtes kunnen worden gereserveerd voor andere activiteiten dan onderwijs, zoals bijvoorbeeld voor workshops of vergaderingen. Deze reserveringen worden pas geaccepteerd als het reguliere onderwijs is geroosterd. Wil je een van onze ruimtes voor dergelijke doeleinden reserveren? Stuur dan een mail naar FLS@uu.nl.

Let op: voor niet UU-medewerkers kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.  (mail Frans van Dam voor meer informatie).

Wilt u de studio reserveren? Kijk daarvoor op de pagina van de Studio.

Wil je een of meerdere van onze laptops gebruiken? Je kunt ze reserveren op de intranet pagina van het Freudenthal Instituut. De laptops liggen klaar in BBG 3.38 – vergeet geen oplader mee te nemen!

Wil je een van onze andere devices gebruiken? Stuur ons dan een mail.