Teaching & Learning Lab

Inspiratiecafé

Nieuws

Terugblik op het Inspiratiecafé – Challenge Based Learning

Het inspiratiecafé werd ditmaal door Minke Brinkman en Dimitra Mousa georganiseerd. Het thema van de dag was het leselement Challenge Based Learning (CBL): een pedagogische aanpak die uitgaat vanuit een uitdaging. Studenten gaan aan de slag met problemen en uitdagingen vanuit de echte wereld, en gaan opzoek naar een oplossing. CBL geeft docenten en professoren de handvaten om hun lessen trans-disciplinair in te richten, en zo een waardevol lesprogramma op te kunnen stellen. Niet alleen studenten zijn hierbij betrokken, maar ook multidisciplinaire stakeholders.

 

De details van CBL

CBL bevat elementen die samenhangen met globale thema’s en echte problemen uit de wereld. Van studenten wordt verwacht dat zij elementen van samenwerken, flexibiliteit, en het gebruik maken van moderne technologie kunnen toepassen terwijl zij genieten van een multidisciplinaire aanpak. Daarnaast worden de elementen innovatie en creativiteit gewaarborgd. Het is aan de cursus coördinator om deze elementen van Challenge Based Learning bijeen te brengen en te implementeren in diens lesaanpak.

 

De cursus coördinator is natuurlijk een belangrijke speler in CBL, maar staat er niet alleen voor. De lesopzet draait om verschillende spelers: CBL coaches, content experts, vaardigheidstrainers, maatschappelijke- en bedrijfspartners, en de CBL studenten. De cursus coördinator overziet het proces waarin de rollen met elkaar interacteren. Zo kunnen vaardigheidstrainers workshops in communicatie of samenwerking faciliteren, terwijl de maatschappelijke- en bedrijfspartners de studenten in contact brengen met de maatschappij.

 

De cursus-opzet van CBL

Een tien-weekse cursus met CBL volgt een ‘dubbele diamant’ structuur, waarin de eerste fase leidt tot de pitch van een probleem, en de tweede fase eindigt bij het presenteren van een oplossing (Afb. 1). Studenten starten in een kick-off fase waarin groepen van 5 studenten gevormd worden. In teamverband maken de groepsgenoten connecties met persoonlijke expertises en ervaringen, waaruit een voor een ieder interessant probleem gedefinieerd kan worden. Na het pitchen van de uitdaging volgt de uitwerking, inclusief een testfase. Na deze testfase zal de oplossing gepresenteerd worden aan belangstellenden zoals medestudenten en andere CBL spelers.

Afb. 1: De dubbele diamant structuur van een +/- 10-wekelijkse cursus.

 

De groepsgrootte speelt een belangrijke rol in CBL. De presentatoren deelden dat de implementatie van deze pedagogische aanpak succesvol was bij een groep van zowel 20, als 80 studenten. In Eindhoven is er zelfs een casus van een cursus met 200 studenten waarin CBL een effectieve lesvorm bleek te zijn. Een groepsgrootte van 5 studenten is ideaal – zo stelden de presentatoren dat het maken van beslissingen moeizaam is met meer dan vijf, en dat met een kleinere groep de gevolgen van uitvallers significant zijn. De beste coaching komt tot volgens hen ook tot expressie bij een tweewekelijkse meeting met een supervisor.

 

De CBL workshop

Nu voor ons duidelijk is geworden wat CBL inhoudt, was het aan ons om zelf een uitdaging te formuleren. Om te beginnen moest ons heterogene groepje met een groot idee komen, wat wij deden door middel van het plakken van eigen post-it velletjes met kernwoorden (Afb. 2). Hieruit konden wij afleiden dat dit het Nederlandse onderwijs was. Dit werd gevolgd door een essentiële vraag over dit idee: Welke aanpassingen aan het middelbare onderwijs kunnen wij maken om de lerarentekorten kleiner te maken? De vraag geeft ons de uitdaging: hoe pak je het lerarentekort aan?

 

Afbeelding 2: Brainstormsessie (empathie fase) voor ons grote idee.

 

Gezien wij niet tien weken hadden voor dit inspiratie café, konden wij dit probleem helaas niet oplossen. De interactieve toevoeging van deze presentatie gaf ons echter een mooi beeld van wat CBL te bieden heeft aan studenten, docenten, als wel alle betrokken spelers.

 

Maakt dit Inspiratie café jou ook enthousiast over deze pedagogische aanpak? Er worden CBL coach cursussen gegeven waar UU-medewerkers zich ook voor kunnen aanmelden. Voor meer informatie, neem contact op met Minke Brinkman of Dimitra Mousa, of bekijk de website.