Teaching & Learning Lab

Inspiratiecafé

Nieuws

Terugblik op het Iispiratiecafé – Charm EU

Deze keer werd het Inspiratie café gehost door Annet van der Riet, Annisa Triyanti, and Ádám Tóth. We werden voorgesteld aan CHARM-EU: de Challenge-driven, Accessible, Research-based, Mobile European University. Momenteel bevindt deze Universiteitsalliantie zich in acht verschillende landen en werkt samen met negen universiteiten. Het programma begon drie jaar geleden met de visie om het hoger onderwijs te herdefiniëren. Hun belangrijkste doel?  Masterstudenten opleiden tot zowel domeinexperts als thematische generalisten.

 

Missie en visie

Onze wereld wordt gedreven door experts die uitblinken in hun specifieke vakgebied. Maar wat gebeurt er als je experts uit verschillende vakgebieden vraagt om samen te werken aan grote maatschappelijke duurzaamheidsvraagstukken? Deze vraag vormt de inspiratie voor CHARM-EU om een nieuw programma op te richten. Een programma waar masterstudenten worden gevormd tot holistische experts die in staat zijn om complexe uitdagingen aan te pakken. Door trans-disciplinaire modellen worden studenten blootgesteld aan de wereld van duurzaamheid terwijl ze hun individuele vaardigheden bijschaven. Deze benadering gaat niet alleen over het overdragen van kennis; het gaat om een mentaliteit van innovatie en het koesteren van samenwerking.

Een van de kernonderdelen van het succes van CHARM-EU is de nadruk op professionele ontwikkeling. Door peer-learning, reflectieve praktijken en gepersonaliseerde consultaties worden studenten begeleid om hun volledige potentieel te benutten. De internationale gemeenschap binnen CHARM-EU is een bewijs van zijn inclusieve karakter, waarbij interculturele vaardigheden, hoge motivatie en een passie voor innovatie worden gewaardeerd.

 

Project: duurzame steden en gemeenschappen

Gemeenschappelijke motivatie en interesse vormen de drijvende factoren van het project. Ádám deelt over deze ervaringen. Hij gebruikt de MSc in Global Challenges for Sustainability als voorbeeld: In deze master worden studenten geconfronteerd met uitdagingen op basis van vraagstukken in de echte wereld. De studenten hebben verschillende achtergronden, maar allemaal gerelateerd aan water: scheikundigen, economen, juristen, historici en waterrecycling. Door gebruik te maken van individuele kennis en vaardigheden werken studenten aan slimme oplossingen om de situatie te verbeteren.

Een van de uitdagingen waar deze studenten aan hebben gewerkt, was het onderzoek naar de interactie tussen water en de stad Dublin, met als doel duurzame steden en gemeenschappen te creëren. Het team bestond uit experts zoals een onderwijskundige, een waterrecycling specialist, een hydroloog, maar ook een econoom. Ze combineerden hun kennis over watersystemen om de uitdagingen van het handhaven van de waterkwaliteit te bespreken, en kwamen uiteindelijk met een innovatieve oplossing om de staat van het water aan het publiek te communiceren via de kleur van twee watertorens.

 

Bron: CHARM-EU.

 

Capstone-fase

De laatste fase van de master is de zogenoemde capstone-fase, die ongeveer vijf intensieve maanden in beslag neemt. Annise legde uit dat dit het meest uitdagende deel van het programma is waar ze aan deelnam, gezien de werklast in deze fase. Studenten moeten groeps- en individuele masterscriptie projecten aanpakken in plaats van slechts een van de twee, wat soms moeilijk kan zijn. Hoewel uitdagend, het illustreert het doel van CHARM-EU om grenzen te verleggen en groei te stimuleren.

 

De toekomst van CHARM-EU

In de toekomst ziet CHARM-EU haar horizon verbreden, en zich onderdompelen in actieve leeromgevingen zoals Lili’s Proto Lab, waar ideeën worden omgezet in tastbare oplossingen. Uitdagingen binnen CHARM-EU blijven bestaan, van het overbruggen van culturele verschillen tot het harmoniseren van werkethiek in groepsinstellingen, maar deze worden niet gezien als obstakels, maar eerder als kansen voor groei.

 

Naarmate CHARM-EU evolueert, evolueren ook haar ambities, met nieuwe gesprekken over een aankomend PhD-programma. De reis van CHARM-EU gaat niet alleen over onderwijs; het gaat erom een generatie van veranderaars te inspireren die problemen benaderen met nieuwsgierigheid, samenwerking en een onvermoeibare drive om een verschil te maken.

 

Meer informatie over CHARM-EU is te vinden op de website.