Teaching & Learning Lab

Inspiratiecafé

Nieuws

Terugblik op inspiratiecafé Collaborative Online International Learning (COIL)

Tijdens het online inspiratiecafé van 19 mei 2021 vertelden Tamar Aprahamian en Ferdi Engels over COIL, een online onderwijsvorm voor Internationalization at Home. Door gebruik te maken van COIL hebben Engels en zijn collega Liesbeth Bijlsma een cursus ontwikkeld samen met Dr. Ian Wood aan de universiteit van Leeds, waar studenten aan beide universiteiten aan hebben deelgenomen. De innovatieve manier van leren met COIL sluit aan bij het doel van internationalisering van ons onderwijs.

Internationalisering op de universiteit
Internationalisering in het hoger onderwijs is belangrijk, benadrukte Tamar Aprahamian, beleidsadviseur internationalisering bij de faculteit Bètawetenschappen. Internationalisering zorgt voor een diverse leeromgeving, helpt studenten bij het ontwikkelen van een internationaal perspectief, en bereidt hen voor op een carrière in een internationale omgeving. Collaborative online international learning (COIL) verbindt collegezalen van twee of meer onderwijsinstituten in verschillende landen met elkaar. Een docent aan een universiteit in het ene land organiseert samen met een docent elders een cursus of leeractiviteit voor hun studenten. Zo creëren zij een digitaal leslokaal waarin studenten uit verschillende landen met elkaar leren en samenwerken aan projecten.

COIL toepassen, een idee
Ferdi Engels vertelde over het ontwikkelingsproces van de minor ‘Brain, mind, and consciousness’ en hoe hij COIL heeft toegepast op een cursus binnen deze minor. Engels is docent bij Farmaceutische Wetenschappen en directeur van de Undergraduate School of Science van de Universiteit Utrecht. Tijdens het ontwikkelingsproces van de minor, kreeg hij het idee om meer dan louter reguliere cursussen in deze minor te betrekken. De cursus ‘The imprinted brain’ gaat over de epigenetica van autisme en psychose, met als hoofdvraag: ‘Kunnen/moeten we autisme en psychose behandelen?’. Om deze interdisciplinaire vraag te beantwoorden moeten studenten ook de internationale en interculturele aspecten van gezondheid, gezondheidszorg en ethiek erbij betrekken. COIL sluit hier goed op aan door studenten uit verschillende landen en met verschillende disciplines samen te laten nadenken over deze onderwerpen.

Samenwerken met de universiteit van Leeds
Engels stuitte in zijn zoektocht naar een universiteit om mee samen te werken op zogenaamde discovery modules ‘Body & Mind’ aan de universiteit van Leeds, een pakket aan keuzecursussen rond dit thema. Studenten van alle disciplines kunnen deze vakken kiezen en een betrokken docent Dr. Ian Wood is een expert op het gebied van moleculaire genetica. Dit sloot perfect aan op de cursus ‘The imprinted brain’ aan de UU. Engels contacteerde Wood en samen besloten zij een COIL-cursus te ontwikkelen. In deze cursus werken de studenten van de UU en Leeds samen aan een interdisciplinair project via het Life Long Learning platform en Microsoft Teams.

Ervaringen en uitdagingen
Engels ervaarde tijdens het ontwikkelen van de cursus dat het voor docenten belangrijk is om eerst een pilot van een COIL-cursus uit te voeren. Universiteiten in verschillende landen hebben namelijk verschillende jaarindelingen, online leerplatformen en beoordelingsprocessen. Zo werkt Leeds met semesters en de UU met vier periodes. Ook kleine details op het gebied van taal zijn belangrijk. Aan de UU gebruiken we de term ‘course’ voor een cursus, terwijl ze in Leeds over ‘modules’ spreken en een curriculum een ‘course’ noemen. Dit zijn kleine, maar wel belangrijke, details die voor verwarring kunnen zorgen als er geen rekening mee wordt gehouden. Voor docenten die in de toekomst ook COIL willen implementeren in hun cursus geeft Engels de volgende tips: gebruik, als het kan, bestaande internationale contacten en houd er rekening mee dat het ontwikkelingsproces tijd in beslag neemt. Tot slot geeft hij als tip dat je COIL ook kan toepassen op een bestaande cursus, je hoeft niet een hele nieuwe cursus te ontwikkelen. Wil je een COIL project starten? Neem dan contact op met Educate-it, zij kunnen je mogelijk verder helpen.

Wil je meer weten?
Educate-it – Versterk je onderwijs

Auteur: Robin Bos, masterstudent Science Education and Communication aan de Universiteit Utrecht