Logo Universiteit Utrecht

Teaching & Learning Lab

Nieuws

Terugblik op TLL inspiratiecafé Mixed Classroom

Tijdens het TLL-inspiratiecafé online op 7 april 2021 vertelde Peter Pelzer, universitair docent geografie en planologie, over het Mixed Classroom project. In de Mixed Classroom werken studenten en beleidsmakers samen aan projecten rond het concept ‘futuring’: systematisch nadenken over en verbeelden van de toekomst. Deze cursus stimuleert studenten en beleidsmakers om met en van elkaar te leren.

De Mixed Classroom wordt georganiseerd door de Urban Futures Studio (UFS) in samenwerking met de departementen Sociale Geografie en Planologie en Duurzame Ontwikkeling (Copernicus Instituut) van de Faculteit Geowetenschappen. Deze vernieuwende onderwijsvorm heeft de Nederlandse Hogeronderwijspremie 2021, gewonnen, uitgegeven door het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap.

Het begint met een idee
De Mixed Classroom is ontstaan uit het idee dat binnen het academische onderwijs iets gedaan moet worden met de toekomst en langer termijn denken. Het beeld van de toekomst is erg beperkt en de toekomst biedt grote uitdagingen vooral op het gebied van duurzaamheid. ‘Is het niet een beetje gek hoe we leren hebben georganiseerd?’, vraagt Pelzer. ‘Studenten vliegen in vier à vijf jaar door de universiteit heen en zijn in die tijd vooral bezig met het nu’. De Mixed Classroom biedt studenten de kans om hun denkproces over de uitdagingen van de toekomst in gang te zetten.

De cursus Mixed Classroom
Ieder jaar behandelt de cursus een ander thema. Zo zijn de onderwerpen mobiliteit, circulaire economie en de stijgende zeespiegel al aan bod gekomen. Tijdens de cursus vinden niet alleen denksessies plaats; studenten gaan ook praktisch aan het werk. De cursus is een creatief proces; het zelf maken, bijschaven en experimenteren staan centraal. ‘De toekomst moeten we gaan vormgeven en van alleen analytisch doorjakkeren vergeten we de verbeeldingssprong naar de realiteit’, aldus Pelzer. De cursus gaat daarom verder dan één enkele academische categorie. Het is een combinatie van onderwijs, onderzoek én impact, met als doel iets in de maatschappij in werking te zetten.

Ervaringen van deelnemers
De deelnemers van de cursus zijn bovendien niet alleen studenten, maar ook beleidsmakers. Beide groepen hebben allemaal uiteenlopende achtergronden, kennis en ervaringen. Intergenerational exchange zorgt ervoor dat zij van elkaar leren. Dit houdt in dat de jongere generatie – de studenten – leert van de oudere generatie – de beleidsmakers – en vice versa. Zo dragen de verbeeldingskracht van studenten en de praktijkervaringen van beleidsmakers samen bij aan hun gemeenschappelijke denkproces. De Engelse taal, als voertaal binnen de cursus, is zo nu en dan wel lastig voor de beleidsmakers. Dit wordt daarentegen niet als een probleem ervaren door de deelnemers; het verschil in kennis en ervaring tussen de studenten en beleidsmakers wordt hierdoor een beetje gelijkgetrokken. Door deze wisselwerking leren studenten hun theoretische kennis toe te passen in de praktijk en reflecteren beleidsmakers op hun werk door de nieuwe inzichten van de studenten. Wil jij de maatschappij ook betrekken bij jouw cursus? Neem dan contact op met Educate-it.

Wil je meer weten?

Auteur: Robin Bos, masterstudent Science Education and Communication aan de Universiteit Utrecht