Logo Universiteit Utrecht

Teaching & Learning Lab

Nieuws

Terugblik op inspiratiecafé Future Learning Spaces

Tijdens het TLL inspiratiecafé van 14 januari 2021 vertelde Jasper van Winden, coördinator Science Educate-it en projectmanager Future Learning Spaces, over het project Future Learning Spaces. Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar nieuwe activerende leeromgevingen en hoe docenten kunnen experimenteren met deze werkvormen.

Om het café te starten heeft Van Winden de didactische uitgangspunten voor een fysieke leeromgeving uitgelegd en de aanwezigen bij het café uitgenodigd om individueel en in groepjes een werkgroepruimte te ontwerpen waarin deze uitgangspunten centraal staan.

Tijd voor inspiratie
De COVID-19 pandemie heeft ons dagelijks leven op veel manieren veranderd, waaronder de manier waarop onderwijs wordt aangeboden en ontvangen. Onderwijs op afstand is de nieuwe norm. Deze transitie van fysiek naar online onderwijs heeft voor zowel studenten als docenten gezorgd voor meerdere uitdagingen. Aan de andere kant biedt deze periode de mogelijkheid om na te denken over de manier waarop en waar onderwijs wordt gegeven. De massale overstap naar online onderwijs leert ons waar onze eigen behoeften en die van anderen liggen als het gaat om onderwijs en onderwijsruimtes. Zo is het belangrijk dat de fysieke leeromgeving ruimte biedt voor contact tussen studenten, docenten, onderzoekers en maatschappij. Dit is ook terug te zien in de nadelen van online onderwijs; studenten missen het contact met anderen, wat ten koste gaat van hun motivatie. Hiernaast zijn Future Learning Spaces gericht op de studenten, stimuleren zij interactie tussen studenten en docenten, en staat zelfstandig en collaboratief leren centraal.

Werken in en met Future Learning Spaces
Om deze activerende leeromgevingen waar te maken, wordt binnen het project Future Learning Spaces onderzoek gedaan naar en geëxperimenteerd met nieuwe manieren van fysiek onderwijs. Binnen dit project zijn leerzalen ontworpen en ingedeeld voor onder andere hand-on en active learning onderwijs waarbij studenten in groepen aan verschillende tafels kunnen zitten en staan, en gebruik kunnen maken van allerlei materialen in het lokaal. Het Teaching & Learning Lab (TLL) is een locatie van de UU waar docenten en studenten kennis kunnen maken met nieuwe actieve werkvormen. Dit lokaal kan door de docent zelf zo ingedeeld worden door onder andere het flexibele meubilair te verplaatsen. Hierdoor sluit de ruimte het beste aan bij de wensen van de docent en de leerdoelen van de les. Daarnaast is de Virtual Classroom ontworpen om onderwijs op afstand te geven en daarbij studenten en docenten toch het gevoel te geven dat zij (bijna) fysiek onderwijs krijgen/geven. Dit is dan geen fysieke leeromgeving, maar de Virtual Classroom zorgt er wel voor dat docenten oogcontact kunnen maken met studenten en dat beide partijen beter met elkaar kunnen interacteren.

Co-creatie
Om nieuwe ideeën te verzamelen voor ruimtes die nog niet zijn gemaakt, is de Co-creatie community Learning Spaces opgezet. Studenten, docenten en medewerkers van het Future Learning Spaces project gaan iedere maand samen nadenken over verschillende concepten van activerende leeromgevingen om deze concepten verder uit te werken en te realiseren. Docenten zijn welkom om aan te sluiten bij deze bijeenkomsten en hun ideeën te delen over actieve werkvormen.

Meer informatie over activerende leeromgevingen?

Auteur: Robin Bos (masterstudent Science Education and Communication aan de Universiteit Utrecht)

Informatiebronnen

  1. Flores, M. A. 2020. “Preparing Teachers to Teach in Complex Settings: Opportunities for Professional Learning and Development.” European Journal of Teacher Education 43 (3): 297–300.
  2. Van der Spoel, I., Noroozi, O., Schuurink, E., & van Ginkel, S. (2020). Teachers’ online teaching expectations and experiences during the Covid19-pandemic in the Netherlands. European journal of teacher education, 43(4), 623-638.