Logo Universiteit Utrecht

Teaching & Learning Lab

Nieuws

Van kennisclips naar volledig online onderwijs

Waar afgelopen jaren alleen de voorlopers kennisclips maakten voor hun leerlingen, zijn de laatste maanden docenten massaal hiermee aan de slag gegaan: het thuisonderwijs maakt de overdracht van kennis via clips en online-sessies met je leerlingen onvermijdelijk. Op het Freudenthal Instituut en het Teaching & Learning Lab van de Universiteit Utrecht hebben we de nodige ervaring opgebouwd met het maken van kennisclips voor middelbaar en hoger onderwijs, en andere vormen van online-onderwijs.

In dit NVOX-artikel (juni, 2020) delen we die ervaringen en laten we zien wat het Freudenthal Instituut en het Teaching & Learning Lab wellicht voor jou kunnen betekenen.

Lightboard om kennisclips te maken