Logo Universiteit Utrecht

Teaching & Learning Lab

Nieuws

Terugblik op Inspiratiecafé Incremental Grading

Incremental grading: studenten hun eigen werk laten beoordelen. Hoewel dit eerst misschien vreemd klinkt, kan incremental grading voordelen hebben voor zowel docent als student. Tijdens het inspiratiecafé op 14 mei vertelden Alex Lodder & Christian Köppe over incremental grading (IG), en hun ervaringen gebaseerd op de implementatie van IG in twee cursussen van de Universiteit Utrecht. Christiaan werkt voor het Freudenthal instituut, en doet onderzoek naar de effecten van IG. Alex werkt voor Educate-it, en ondersteunt Christian met de experimenten naar IG die hij uitvoert.

inspiratiecafé incremental gradingDiscrepantie in beoordelingen

Studenten beoordelen is nog steeds een onmisbaar gedeelte van het onderwijs. Er zijn echter veel aspecten aan het beoordelingsproces die niet ideaal zijn. De meeste mensen zijn het er bijvoorbeeld over eens dat synchrone feedback (in gesprek met de student) effectiever is dan asynchrone feedback (in reactie op ingeleverd werk), maar de realiteit is dat asynchrone feedback meestal wordt gebruikt. Ten tweede zijn de meeste mensen het erover eens dat het bepalen van een cijfer de gedeelde verantwoordelijkheid moet zijn van zowel de docent als de student, terwijl de docent in de praktijk alle beoordelingen doet. Dit zijn slechts een paar voorbeelden waarbij er een discrepantie bestaat tussen wat de docent idealiter zou willen, en wat de huidige realiteit is in het beoordelingsproces.

Incremental grading

Het idee van incremental grading is om studenten controle te geven over hun eigen beoordelingsproces. Als de opdracht bijvoorbeeld een essay is, krijgen studenten een beoordelingsrubric. De student gaat aan de slag met het essay en vult een beoordelingsverzoek in, waarbij hij of zij het cijfer onderbouwt aan de hand van de rubric. Als reactie hierop accepteert de docent het cijfer en de onderbouwing wel of niet, en geeft hierbij uitgebreide feedback. Dit proces blijft zich herhalen totdat de student een voldoende cijfer heeft behaald, of totdat er een deadline is voor de opdracht. Er is geen limiet aan het aantal keren dat een student een nieuw cijfer kan aanvragen binnen de tijdslimiet van de cursus.

Voordelen

Incremental grading kan voordelen hebben voor zowel de studenten als de docenten. Uit het onderzoek in twee UU-cursussen is gebleken dat IG een positieve invloed kan hebben op de zelfevaluatievaardigheden van studenten. Bovendien zijn studenten gemotiveerder en blijven sommigen hun cijfer verbeteren, al is dit niet noodzakelijk om de cursus te halen. Voor docenten is een voordeel de spreiding van de werkdruk, aangezien niet alle cijfers en feedback aan het einde van de cursus hoeven te worden gegeven.

Toekomstige aanpassingen

Wat Christian en Alex hebben geleerd, is dat het hebben van een rubric van goede kwaliteit essentieel is voor IG. Een goede rubric moet uitgebreid zijn, en het moet duidelijk zijn wat een voldoende en een onvoldoende prestatie is. Toch is het zo, al heb je een erg goede rubric, dat het tijd kost om ermee te leren werken, vooral voor de studenten. In de toekomst kan het voor studenten nuttig zijn om voorbeelden van een goed en een slecht product (zoals een essay) te hebben. Ten slotte kan het IG-proces in het begin behoorlijk wat werk en tijd vergen, dus het is erg belangrijk om het gewicht van de opdracht af te stemmen met de hoeveelheid tijd die het beoordelingsproces in beslag neemt. Met deze aanpassingen kan studenten hun eigen werk laten beoordelen, misschien wel het nieuwe normaal worden.

Wil je meer weten?

Lees het artikel ‘The pattern language of incremental grading

Auteur: Naomi Smorenburg, student Universiteit Utrecht