Logo Universiteit Utrecht

Teaching & Learning Lab

Nieuws

Terugblik op Inspiratiecafé ‘Challenged Based Learning’

Jaco Appelman

Challenge based onderwijs wordt steeds populairder. Tijdens het café van 12 maart vertelden Jaco Appelman en Jonno van Vulpen over hun ervaringen met dit type onderwijs. Jaco laat zijn studenten maatschappelijke problemen oplossen met behulp van de natuur. Jonno is masterstudent van de master ‘Bio inspired innovation’ en hij volgde een aantal van Jaco’s cursussen. Hij is in de jungle van Panama geweest om te zoeken naar aspecten uit de natuur die toepasbaar zijn als innovatie.

Natuur toepassen in menselijke situaties

Volgens Jaco kan challenged based learning het beste worden vergeleken met de manier waarop een wetenschapper als Louis Pasteur werkte: het toepassen van kennis op een praktische manier. Het idee achter challenge based cursussen is dat we hedendaagse problemen op verschillende gebieden, zoals mobiliteit en duurzaamheid, op kunnen lossen door studenten uitdagingen te geven. In Jaco’s cursussen is het de bedoeling eerst te kijken hoe er met een bepaald probleem om wordt gegaan in de natuur, en het daarna zo aan te passen dat het kan worden toegepast op een ‘menselijke’ situatie.

Interdisciplinair samenwerken

In de cursus werken studenten in kleine groepjes van 4 tot 6 studenten. Ze hebben diverse achtergronden, uiteenlopend van biologie tot industrieel ontwerp. Doordat studenten in interdisciplinaire groepjes werken, maken ze kennis met verschillende disciplines. Dit zorgt er weer voor dat studenten worden voorbereid op de echte wereld, waar interdisciplinair samenwerken onvermijdelijk is. Daarnaast zorgt het challenged-based werken ervoor dat de intrinsieke motivatie van studenten toeneemt, hoewel het tegelijkertijd ook goede coaching van de docenten vergt.

Moeilijkheden

‘Laat studenten eerst de pijn voelen, grijp dan pas in,’, zegt Jaco. De challenges kunnen moeilijk zijn, maar dat is juist de bedoeling.  Studenten werken onafhankelijk met hun groepjes, waar ze de problemen waar ze tegenaan lopen eerst zelf proberen op te lossen. Het is met opzet dat de studenten eerst worstelen met het probleem, voordat ze hulp krijgen. Jaco denkt dit een fundamenteel verschil is tussen bachelor en master programma’s: het is de bedoeling dat een master meer DIY (do it yourself) en uitdagender is dan een bachelor programma.

Jonno vertelt dat als de deadlines voor projecten naderen, de spanning binnen de groepjes kan oplopen. Het kan zijn dat je moet kiezen tussen vriendschap en succes, omdat niet ieders ideeën even goed zijn. De groepsleden moeten in staat zijn andermans ideeën af te wijzen en de beste oplossing voor het probleem te kiezen. Het kan zijn dat jouw eigen idee hier het slachtoffer van wordt.

Schorpioenen in Panama

Jonno van Vulpen

Als Jonno wordt gevraagd welk onderdeel van de challenges heeft geleid tot de meeste nieuwe inzichten, antwoord hij ‘het opdoen van nieuwe vaardigheden’. Hij heeft veel geleerd over specifieke methoden, en hij heeft geleerd hoe hij een project moet organiseren, maar het meest enthousiast vertelt hij over de vaardigheden die hij heeft opgedaan. Vaardigheden op het gebied van samenwerken, en vaardigheden over hoe je een team moet managen. Met veel enthousiasme vertelt Jonno over de expeditie naar de jungle van Panama, waar hij heeft gezocht naar dingen uit de natuur die gebruikt kunnen worden in innovaties. Hij vertelt dat hij er in het begin erg bang was, maar hoe meer tijd er verstreek, hoe meer hij zich verbonden voelde met de natuur, en zelfs nauwelijks nog angst voelde voor de dieren, zoals schorpioenen.

Nieuwe uitdagingen

Recentelijk heeft de universiteit besloten dat het oudste en bekendste gebouw van de Uithof, het Willem C. van Unnikgebouw gebouw, niet gesloopt of verkocht wordt. In plaats daarvan gaat het Unnik gerenoveerd worden. Volgens de universiteit is het zowel goedkoper als duurzamer om het gebouw te renoveren. Een van de challenges van het komend jaar zal dan ook de vraag zijn hoe ecologie meer geïntegreerd kan worden in het gebouw. Projecten zoals deze zijn een mooie kans voor challenge-based learning cursussen om hun toegevoegde waarde te onderstrepen.

Wil je meer weten?

 

Auteur: Naomi Smorenburg, student Universiteit Utrecht