Teaching & Learning Lab

Nieuws

Studenten zoeken oplossing voor werkdruk

Co-Challenge In de keuzecursus Co-create: life’s professional challenges van de Universiteit Utrecht proberen studenten op een innovatie manier een maatschappelijk probleem op te lossen. Dit jaar gaf de gemeente Utrecht opdracht om een oplossing te vinden voor de toenemende werkdruk onder studenten. Bachelor-, master- en recent afgestudeerde studenten gingen hier in groepjes twee weken mee aan de slag in het TLL.

Co-Challenge In het TLL was er niet alleen ruimte voor groepswerk, maar ook voor workshops, seminars en mindfulness sessies. Op vrijdag 17 mei pitchten de groepjes studenten hun ideeën bij de Gemeente Utrecht.

Vaardigheden ontwikkelen

Co-ChallengeHet uitgangspunt van de cursus is het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de huidige maatschappij, waaronder collaboratieve, communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden. Een ander belangrijk onderdeel is dat studenten inzicht krijgen in hun sterke en zwakke kanten en daarmee richting aan hun ontwikkeling kunnen geven. De cursus is daarom opgedeeld in twee gedeeltes: team en individueel.

Binnen het teamgedeelte maken de studenten een voortgangsrapport en geven een eindpresentatie, waarin studenten laten zien hoe hun idee het probleem oplost en hoe implementeerbaar de oplossing is. Zo oefenen studenten bijvoorbeeld om te presenteren en te communiceren met een opdrachtgever. Daarnaast beoordelen studenten elkaar op de bijdrage aan de oplossing en opdracht. Binnen het individuele gedeelte reflecteren de studenten op zelf geformuleerde leerdoelen en vooraf bepaalde onderwerpen. De vorm van de reflectie mogen studenten zelf bepalen (denk aan geschreven of audio).

De oplossingen

Een vijfkoppige jury vond de oplossing van team Tranqwhale het meest origineel en goed implementeerbaar. Het idee is om kantines goedkoper en knusser te maken, zodat studenten er sneller heen gaan en zich meer thuis voelen, en daar bijvoorbeeld over stress die ze hebben kunnen praten. Andere ideeën voor oplossingen waren een app die social media blockt en waar je als beloning muntjes mee kunt verdienen (team Off cloud) en cabines die gepersonaliseerd kunnen worden, bijvoorbeeld qua geur en geluid, waar studenten pauze kunnen nemen en zich af kunnen sluiten van de wereld (team SPACE).

Auteurs: Heleen van Ravenswaaij (UMC Utrecht) en Miranda Overbeek (Freudenthal Instituut)