Teaching & Learning Lab

Nieuws

Ontwikkeling van interdisciplinaire bachelorcursus

Om onderwijs te blijven vernieuwen en verbeteren, stelt de Universiteit Utrecht jaarlijks geld beschikbaar voor innovatieve projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van het academisch onderwijs, via het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs (USO). Eén van de vijf gehonoreerde projecten in 2019, is de interdisciplinaire bachelorcursus ‘Levend verleden, nieuwe media en ICT’ van Toine Pieters.

Het doel van dit project is om bachelorstudenten in interdisciplinaire teams te laten werken aan vraaggestuurde, maatschappelijke uitdagingen, en ze in contact te brengen met digitale leer- en communicatiemiddelen. In opdracht van stakeholders (o.a. Utrechts Archief) uit de stad Utrecht onderzoeken studenten informatica, geowetenschappen, geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en liberal arts and sciences de maatschappelijke en historische waarden van stedelijk erfgoed. Deze waarden vertalen de studenten in verhalen die ze vormgeven met behulp van databases gekoppeld aan augmented reality-technologie (AR) en citizen science. Het project stimuleert advanced digital literacy, cultural literacy en historisch besef bij studenten. De cursus wordt in co-creatie met studenten ontwikkeld en het onderwijs vindt plaats in het Teaching & Learning Lab.