Logo Universiteit Utrecht

Teaching & Learning Lab

Nieuws

3D-printer lesmaterialen

3D printen3D-printers kunnen heel goed in klassikale lessen ingezet worden. In het kader van het Erasmus+ project ‘3D in Education’ is lesmateriaal voor alle vakken ontwikkeld, voor leerlingen vanaf de brugklas tot ver in de bovenbouw.

Kijk op www.e3du.eu voor concrete, in de praktijk geteste lesplannen (wel in het Engels).