Logo Universiteit Utrecht

Teaching & Learning Lab

Nieuws

Terugblik op “Team Based Learning” inspiratiecafé

De eerstejaars Biomedische Wetenschappen bachelorcursus Genome is recent herontwikkeld op basis van het onderwijsconcept Team Based Learning (TBL). Dit gebeurde onder leiding van ‘Leraar van het jaar 2017’ Marc van Mil. Laurens van Meeteren maakte deel uit van het project als docent Celbiologie bij het departement Biologie, en hij deelde zijn ervaringen met TBL in het Teaching & Learning Lab inspiratiecafé van 11 januari.

“Het was voor mij echt een openbaring dat het zwakste team nog steeds beter is dan de beste student van de klas. De kracht van teams is verbazingwekkend,” aldus van Meeteren. Studenten geven de nieuwe Genome cursus een hoge waardering: de beste cursus uit het eerste jaar (2016/2017).

Team Based Learning

TBL is een erkende samenwerkings-onderwijsleerstrategie (Michael Sweet, 2007) die ontworpen is rond leseenheden die bekendstaan als modules, en die in een drietrapscyclus worden onderwezen: voorbereiding, parate kennis in de klas testen (Readiness Assurance Testing: RAT), en op toepassing gerichte oefening. Niet alle aspecten van TBL kwamen aan bod in de Genome cursus, maar er lag nog steeds een grote nadruk op samenwerking om kennis op een dieper niveau te gebruiken.

Voorbereiding voor de les

Studenten moeten het voorbereidende materiaal afronden voor de les of voor het begin van de module. Deze materialen kunnen tekstueel, visueel of iets anders zijn, en het niveau is toegespitst op de studenten en de cursus. In de Genome cursus staat acht uur voor de voorbereiding die studenten moeten doen voor iedere les, met e-modules en het lesboek.

Klassikale Readiness Assurance Testing

De studenten vullen een Individuele Readiness Assurance Test (IRAT) in, die bestaat uit vijf tot twintig multiple choicevragen. Nadat ze hun individuele antwoorden hebben ingeleverd, vullen ze dezelfde lijst in met hun team: de Team RAT (TRAT). In een team gebruiken ze kraskaarten om de ster die het juiste antwoord aangeeft te vinden.

In de klassieke TBL-benadering hebben alle leden van een team dezelfde TRAT-score, en zowel IRAT- als TRAT-scores tellen mee voor de cijfers in de TBL-cursus. In de Genome cursus daarentegen telden de scores niet mee voor het eindcijfer van de studenten, maar studenten mochten alleen de les in als ze de voorbereidende e-module en de online IRAT hadden voltooid.

Deze testbenadering is van belang, omdat dit de studenten een echte motivatie geeft om materialen van te voren te bestuderen, lessen bij te wonen en bij te dragen aan discussies binnen het team. Het RAT-proces legt de verantwoordelijkheid voor het voorbereid naar de les komen en als team samenwerken bij de student.

College

De docent neemt materialen uit de RAT door, waarvan studenten hebben aangegeven dat het lastig was. In de Genome cursus bereidden de docenten hun college voor op basis van alle materialen in de toets, maar gebruikten alleen de delen waar de studenten moeite mee hadden.

Klassikale gerichte oefening

De rest van de sessie of module wordt gebruikt voor oefeningen die studenten helpen bij het toepassen en verbreden van de vooraf-voorbereide en getoetste kennis. In een standaard TBL-cursus wordt aan teams een passend probleem of uitdaging voorgelegd en het team wordt geacht het eens te worden over de ‘beste’ oplossing van de gegeven mogelijkheden. De teams laten dan het gekozen antwoord zien en de docent faciliteert een klassikale discussie tussen de teams, om het onderwerp en de mogelijke oplossingen van het probleem te verkennen. In de Genome cursus volgden deze oefeningen vaak niet de klassieke TBL-benadering, hoewel het doel bleef om het gebruik van de opgedane kennis en de discussie tussen de lerende teams te faciliteren.

Meer weten?