Logo Universiteit Utrecht

Teaching & Learning Lab

Nieuws

Centre for Academic Teaching opent haar deuren

Op 1 september opende het Centre for Academic Teaching haar deuren: de nieuwe centrale plek voor docenten van de Universiteit Utrecht voor expertiseontwikkeling en kennisdeling. Het centrum richt zich op docentontwikkeling, onderwijsinnovatie en ‘Scholarship of Teaching and Learning’. Het Teaching & Learning Lab sluit zich, vanwege overeenkomsten in de doelstellingen, bij het centrum aan.

Het aanbod

Docenten kunnen met de komst van het centrum op één plek terecht voor alle kennis rondom hun eigen ontwikkeling en innovatie van hun onderwijs. Het centrum wil het bestaande aanbod voor docentontwikkeling beter zichtbaar en vindbaar maken, waar nodig aanvullen en evaluatief onderzoek naar onderwijs stimuleren. Het centrum biedt daarvoor middelen ter ondersteuning en faciliteert kennisuitwisseling: tussen onderwijskundig experts en docenten, en tussen docenten onderling.

De volgende bestaande projecten en organisatieonderdelen van de UU bundelen hun activiteiten onder de paraplu van het centrum: Educate-it, Onderwijsadvies & Training, Teaching & Learning Lab en Teaching Academy Utrecht University (TAUU). Ook de leergangen van het voormalige Centre of Excellence in University Teaching (zoals onderwijskundig leiderschap, het teaching fellowprogramma en honours teaching) zijn bij het centrum ondergebracht. Het aanbod zal verder worden uitgebreid met leergangen met een interfacultair karakter, zoals het nieuwe Teaching Fellow Programma.

Feestelijke opening

Het centrum opent op 9 oktober feestelijk met een bijeenkomst. Medewerkers en docenten van de Universiteit Utrecht kunnen zich hiervoor aanmelden (aanmelden is niet meer mogelijk). Het Centre for Academic Teaching is gevestigd in de Universiteitsbibliotheek op het Utrecht Science Park en via mail bereikbaar.