Logo Universiteit Utrecht

Teaching & Learning Lab

Nieuws

Terugblik op inspiratiecafé juni: volledig geflipte cursus groot succes

Donderdag 15 juni was het laatste TLL inspiratiecafé van dit collegejaar. Zoals altijd werd er gezorgd voor een hapje, drankje én een gespreksonderwerp. Dit keer vertelde Paul Bergervoet, docent Informatica en lerarenopleider bij het Freudenthal Instituut, over hoe hij en een collega hun cursus Game programmeren volledig geflipt hebben. Geen hoorcolleges en standaard werkcolleges, maar alle informatie (PowerPoint, kennisclips, teksten en verwijzingen naar handboeken) die studenten zich eigen moesten maken, konden zij online vinden op de website van de cursus.


Waarom een volledig geflipte cursus?

Er waren twee redenen voor de omslag:

  • Het teruglopende aantal studenten bij de hoorcolleges.
  • De klassieke onderwijsvormen pasten niet bij de leerdoelen van de cursus.

Studenten moeten in deze cursus leren hoe zij een game programmeren, met daarbij behorende basisprincipes. Het ontwikkelen van een game kun je eigenlijk niet leren door alleen in een hoorcollege naar een docent te luisteren. Juist door zelf te programmeren aan de hand van instructievideo’s en literatuur kan de student de onderwijsdoelen van de cursus bereiken.

Gewoon opnemen en doorgaan

Om dit te faciliteren heeft Paul samen met zijn collega  nieuwe screencasts ontwikkeld. Dit zijn opnames van zijn scherm met daarbij gesproken uitleg over de stappen die hij zet. Zijn gouden tip hierbij:

“Gewoon opnemen en doorgaan. Ook al maak je een foutje tijdens je presentatie, dat vinden studenten helemaal niet erg. Uit de evaluatie van de cursus kwam naar voren dat de video’s zeer gewaardeerd werden.”

Geen herhaling tijdens contactmomenten

Een andere belangrijke omslag in de cursus was geen herhaling tijdens de contactmomenten. Moeilijk, maar daardoor worden studenten wel gedwongen om buiten de contactmomenten zelf de leerstof eigen te maken en aan de hand van de aangereikte informatie de opdrachten te maken. “Dat is ook een stuk van gewoon durven, doen en een klein beetje loslaten.”

Groot succes

De cursus was een groot succes. Aankomend jaar gaat Paul de cursus weer op eenzelfde manier geven, maar dit keer met extra aandacht voor de werkgroepen.