Logo Universiteit Utrecht

Teaching & Learning Lab

Nieuws

De vijf hoogtepunten van de virtual reality meetup

Op 21 april vond in het Teaching & Learning Lab een meetup plaats over Virtual Reality in het onderwijs. Docenten die VR toepassen, of daarin geïnteresseerd zijn, wisselden ideeën uit en lieten demo’s zien. De hoogtepunten:

1.    Virtuele eiwitten

VR bril virtuele eiwittenAlexandre Bonvin (Computationele structuurbiologie, UU) liet een applicatie zien waarmee studenten virtueel door een eiwit heen kunnen lopen. Studenten krijgen zo een beter begrip van de complexiteit en ruimtelijke structuur van het molecuul. Op dit moment is de applicatie nog vrij statisch en kun je bijvoorbeeld nog geen reacties virtueel volgen, of configuratieveranderingen van het eiwit. Voor de toekomst is dat wel de wens van Bonvin.

2.    De Augmented Reality Sandbox

augmented reality sandboxNico Rutten (Freudenthal Instituut, UU) toonde trots zijn zelfgebouwde Augmented Reality Sandbox. Op echt zand wordt een hoogtekaart geprojecteerd die reageert op de verplaatsing van het zand. Met je handen manipuleer je dus de virtuele wereld. Rutten bouwt nog verder aan zijn zandbak. Binnenkort kan je het er virtueel laten regenen door je handen als een wolk boven het zand te houden. Op die manier kun je virtuele waterstromen simuleren op echt zand.

3.    Virtueel voorbereiden op veldwerk

Wouter Marra (Geowetenschappen, UU) bereidt zijn studenten virtueel voor op veldwerk. Met behulp van een drone heeft hij de veldwerkplekken in kaart gebracht en later gevirtualiseerd. Voor studenten op veldwerk gaan, onderzoeken zij al welke landschapskenmerken interessant zijn voor nader onderzoek.

4.    Monkey reality

Liesbeth Sterck (gedragsbiologie, UU) kon nog geen demo geven, maar vertelde tijdens de meetup over haar project. Er komt een 360-graden camera te hangen in een apenverblijf. Studenten gaan oefenen met het observeren van het gedrag. Als ze de 360-graden film op hun telefoon in een headset bekijken, lijkt het net of zij tússen de apen staan. Dit is interessant vanwege de perspectiefwisseling die plaatsvindt. Studenten observeren nu altijd van buiten de groep. Anderzijds is dit een realistischere oefening van gedrag observeren in het veld. Klik op de afbeelding om de poster te downloaden.

5.    Demo van Microsoft hololens en HP Sprout computer

HP gaf demonstraties van de HP Sprout computer en de Microsoft Hololens, waarvoor HP een consumentenversie ontwikkelt. De Sprout Computer is een computer die intuïtief fysiek en virtueel met elkaar integreert. Bijvoorbeeld door fysieke objecten met een druk op de knop te virtualiseren, maar ook door virtuele informatie aan te passen aan fysieke objecten. Op een fysiek plaatje van het hart worden bijvoorbeeld de bloedstromen geprojecteerd. De Sprout Computer is in het Teaching & Learning lab beschikbaar voor docenten die hiermee willen experimenteren.

Met de Microsoft Hololens kun je mixed reality beleven. Anders dan bij VR-brillen, kijk je bij de Hololens gewoon door de bril heen en kun je je omgeving nog steeds zien. Met mixed reality wordt bedoeld dat de virtuele omgeving kan reageren op de fysieke omgeving. Zo bestuur je de hololens met handgebaren en ‘weten’ virtuele projecties waar fysieke objecten in de ruimte staan. Hololenzen kunnen ook aan elkaar gekoppeld worden. Zo kun je dus met elkaar hetzelfde virtuele object bestuderen en manipuleren.

Lees meer over de onderwijs ideeën van Jasper van Winden over de inzet van VR in het onderwijs in zijn blog op TAUU