Logo Universiteit Utrecht

Teaching & Learning Lab

Nieuws

Pizzalezing over Onderwijs 2032 door Paul Schnabel

Op maandag 13 februari 2017 gaf Paul Schnabel een lezing in het Teaching and Learning Lab over Onderwijs 2032, tijdens de eerste pizzalezing van het Freudenthal Instituut. De pizzalezing werd georganiseerd door masterstudenten Lisan Boonstra en Maarten-Harm Verburg van de opleiding Science Education & Communication, met als doel om medewerkers en studenten van het FI samen te brengen. Het onderwerp van de lezing – onderzoek naar en advies over de toekomst van het onderwijs in Nederland – zorgde samen met de gratis pizza’s voor een goede opkomst en een interessante avond.

 

Lezing Paul Schnabel
Paul Schnabel was in de eerste fase van Platform Onderwijs 2032 voorzitter van de commissie. In de afgelopen jaren zijn er diverse veranderingen in het schoolcurriculum doorgevoerd, maar deze waren voornamelijk toegespitst op specifieke vakken. Het doel van Onderwijs 2032 is het opzetten van één nieuw kerncurriculum dat doorloopt vanaf het begin van de basisschool tot het einde van de middelbare school. Scholen kunnen zelf kiezen hoe ze de lesstof zullen aanbieden.

Om tot een advies te kunnen komen, hebben onderzoekers met mensen uit het werkveld gesproken, zoals docenten en onderwijsontwikkelaars. Hen is gevraagd wat belangrijk is in hun vakgebied, en welke vaardigheden een belangrijke rol spelen. Wat heb je bijvoorbeeld aan het leren van oud-Grieks? Of is het nog van deze tijd om te leren schoonschrijven? Welke computervaardigheden zijn echt van belang?

Op basis van deze gesprekken heeft de commissie een plan gemaakt over welke vaardigheden echt van belang zijn om te leren. Er zouden minder vakken moeten komen, en die vakken zouden vervolgens uitgediept moeten worden. Engels, Nederlands, wiskunde en rekenen, digitale vaardigheden en burgerschap zouden centraal moeten staan. De overige vakken zouden verdeeld moeten worden in drie domeinen, waarbij bruggen geslagen worden tussen verschillende vakgebieden.

 

Discussie: hoe krijgt het plan vorm op scholen?
Tijdens de discussie kwamen veel vragen naar boven over de vorm die het plan uiteindelijk op de scholen zal krijgen. Hoe zullen de digitale vaardigheden worden ingevuld? Moet iedereen leren programmeren of goed met computers en digitale informatie kunnen omgaan? Ook de invulling van het bèta-onderwijs riep veel vragen op. Omdat tot nu toe enkel de kaders zijn opgesteld, kon Schnabel nog weinig concrete antwoorden op deze vragen geven.

 

Het vervolg van Onderwijs 2032
Hoe de plannen verder ingevuld zullen gaan worden, zal blijken na de verkiezingen. Het voorlopige plan is om docententeams op een selecte groep van scholen een deel van de inhoud te laten ontwikkelen en uittesten. De docententeams kunnen gebruik maken van de vakdidactische expertise bij instituten als SLO en het Freudenthal Instituut.

Ondanks dat Paul Schnabel verder niet betrokken zal zijn bij het maken van nieuwe plannen in het kader van Onderwijs 2032, heeft hij 13 februari al verder kunnen kennismaken met het onderwijs van de toekomst. De lezing vond namelijk plaats in het TLL waar moderne apparatuur beschikbaar wordt gesteld om te testen in het onderwijs. De 3D-printer was aan het werk en het lightboard met fluoriserende stiften is uitgeprobeerd. Paul Schnabel wil graag dit jaar nog een werksessie met docenten en leerlingen bijwonen in het TLL.