Logo Universiteit Utrecht

Teaching & Learning Lab

Nieuws

Dynamisch afstandsonderwijs in het TLL

Virtual ClassroomBinnenkort kunnen docenten gebruikmaken van de ‘dynamic classroom’. Daarin kunnen zij op een meer natuurlijke wijze afstandsonderwijs verzorgen. Docenten kunnen zich door de ruimte bewegen, naar een presentatiescherm of whiteboard lopen, terwijl ze voor hun studenten goed zichtbaar blijven. Deze dynamic classroom bevindt zich in de kleine onderwijstestruimte van het TLL (BBG 3.19) en kan door docenten van de Universiteit Utrecht geboekt worden.

De dynamic classroom in het TLL is een van de 15 soortgelijke faciliteiten voor afstandsonderwijs die deze zomer in sneltreinvaart op de campus en in de binnenstad zijn ingericht. Het idee is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door het Facilitair Service Centrum (FSC).

De opstelling is binnen 5 minuten klaar voor gebruik. Bij binnenkomst opent de docent MS Teams op de pc onder de katheder. Deze pc is verbonden met een groot scherm met daarop de studenten in Teams. Tegenover dit scherm opent hij zijn presentatie op zijn laptop die hij via een presentatiescherm toont.

Virtual Classroom voetpedaaltjeDe studenten zien de docent via een camera gemonteerd boven hun scherm. Die camera volgt de docent wanneer hij naar het presentatiescherm loopt of op een whiteboard aan de muur schrijft. Op de vloer, recht voor het scherm met studenten, naast het presentatiescherm en naast het whiteboard liggen voetpedaaltjes. Door een pedaaltje in te trappen richt de camera zich automatisch op de plaats waar de docent op dat moment is.

Onder het scherm waarop de studenten zichtbaar zijn, bevindt zich een kleiner scherm waarop de docent kan controleren hoe hij in beeld is. De studenten en docent horen elkaar via een microfoon/speaker op de katheder.

Vincent Jonker en Monica Wijers hebben met de dynamic classroom al ervaring opgedaan in een cursus. Zowel studenten als docenten waren enthousiast.

Het Freudenthal Instituut huisvest ook een virtual classroom, in de studio van het TLL. Deze geeft nog meer dan de dynamic classroom een face-to-face-gevoel en maakt gebruik van een ander platform dan MS Teams.

Reserveer de virtual classroom

Voor meer informatie over de dynamic classroom: mail Frans van Dam.

Virtual Classroom