Logo Universiteit Utrecht

Teaching & Learning Lab

Good Practices

Studenten aan hun vaardigheden laten werken in het TLL

In de keuzecursus Co-create: life’s professional challenges worden studenten gestimuleerd om op een innovatieve manier een maatschappelijk probleem op te lossen. Twintig derdejaars bachelor-, master- en recent afgestudeerde studenten van alle faculteiten van de Universiteit Utrecht hebben in een team twee weken gewerkt aan eenzaamheid in Utrecht. Het TLL was de home-base voor de cursus.

De cursus was gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en werd gegeven door Heleen van Ravenswaaij, die een promotieonderzoek doet naar vaardigheden. Ze gaf de cursus samen met collega’s van het UMC Utrecht, Career Offices en de Gemeente Utrecht.

Studenten Co Create

Inhoud van de cursus

Gastsprekers met expertise rondom het onderwerp eenzaamheid of rondom een vaardigheid (zoals feedback geven) verzorgden workshops en korte seminars. Ook konden studenten coaching aanvragen. Elk team heeft als afsluiting van de cursus aan een jury een concept oplossing gepresenteerd, waarbij het winnende team zich richtte op het koppelen van ouderen en kinderen d.m.v. spreekbeurten. Daarnaast zijn studenten individueel bezig geweest met de eigen professionele ontwikkeling door inzicht te krijgen in o.a. teamrollen, persoonlijkheid en sterke en zwakke eigenschappen.

Diverse werkvormen

Tijdens de cursus werden veel verschillende werkvormen gehanteerd en het TLL kon daar goed op aangepast worden. Zo stond de eerste dag in het teken van teambuilding, dus al het meubilair werd aan de kant geschoven. Tijdens het teamwork konden de groepjes zelf kiezen of ze staan of zitten door de verstelbare tafels. Door de variatie is een lange dag van 9 tot 5 gemakkelijker geconcentreerd vol te houden. Tijdens een interactieve workshop werd zonder veel moeite een cirkel van stoelen gecreëerd. De verrijdbare schermen konden vervolgens neergezet worden waar je ze wilde hebben, waardoor niet alle studenten naar hetzelfde hoefden te kijken.

Voor de individuele professionele ontwikkeling heeft een deel van de studenten gebruik gemaakt van de TLL studio. Met de DIY-functie (Do It Yourself) hebben zij een korte clip van 2 minuten over hun kwaliteiten en ontwikkelpunten opgenomen.

Interactieve muur

Naast het meubilair is er ook gebruik gemaakt van de interactieve muur in het TLL. Deze muur projecteert een canvas waar je zowel via een laptop of tablet aan kan werken als op de muur zelf. Hierdoor heeft de muur gediend als informatievoorziening, bijvoorbeeld door een waslijn te creëren met studentinformatie om het groepsvormingsproces te begeleiden. Het heeft ook meer als werkvorm gefunctioneerd, zo hebben studenten elkaar peerfeedback gegeven door een SWOT-analyse over hun conceptanalyse in te vullen op de muur. Voordelen zijn dat door de afmetingen de informatie goed zichtbaar is voor meerdere studenten tegelijkertijd en dat werken aan de muur een actievere houden vraagt van studenten.

In het kader van haar promotieonderzoek zou Heleen de groepsprocessen graag nog in meer detail willen onderzoeken, door gebruik te maken van de observatiecamera’s in het TLL.

Auteur: Heleen van Ravenswaaij (UMC Utrecht)